Women

Women TechEU Open Call #1

Horizon Europe. Cascade funding. Women TechEU Open Call #1. Organisation of the Women TechEU Scheme (HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-01).

Horizon Europe. Recognition Prizes

Horizon Europe. Recognition Prizes. Calls for proposals: Rising Innovators Category (HORIZON-EIC-2023-RisingInnovatorsPrize) Women Innovators Category (HORIZON-EIC-2023-WomenInnovatorsPrize) EIT Category (HORIZON-EIC-EIT-2023-EITWomenLeadership).